انضباط بدون اضطراب

والدین گرامی اگر مانند یک پدر و مادر به شدت محافظه کار و کنترل کننده عمل کنید نوجوان شما هیچ وقت یاد نمیگیرد که چگونه باید زندگی کند و در خلال زندگی تصمیم گیری های درست و سالمی داشته باشد و هرگز نمیتواند مهارت های لازم برای یک بزرگسال مسئولیت پذیر را داشته باشد ، بنابراین تا حد امکان از تحسین برای ترویج رفتار خوب استفاده کنید.

اعتماد کردن به نوجوان مهم ترین تشویق برای انان محسوب میشود ، الگوی خوبی باشید ، اوقات با کیفیتی را با نوجوان خود بگذرانید و به دنیای او قدم بگذارید.

دکمه بازگشت به بالا