توسعه برنامه های موبایل

4.3( 3 نقد و بررسی )
37 دانشجو

برنامه درسی دوره

Section 1: Introduction
Mobile Application Development 00:35:00
Platform development environment رایگان 00:20:00
Patents & Application stores 01:00:00
Application Stores 00:20:00
Section 2: Development & Testing
Tools for Application Testing 00:20:00
Mobile Application Testing 00:40:00
Mobile Business Intelligence 00:30:00
The Course Quiz 00:00:05
شرکت در دوره
  • رایگان
  • 80 روز
  • نشان دوره
  • گواهی پایان دوره
37 دانشجو ثبت نام کرده

Top Rated Course

Course Reviews

X