چگونه به نویسنده تاثیرگذار تبدیل شویم؟

4( 4 نقد و بررسی )
2 دانشجو

برنامه درسی دوره

Section 1: Introduction
History of Writing 00:45:00
Writing Systems Introduction 00:55:00
Section 2: Types of Systems
Neolithic writing رایگان 00:40:00
Logographies 00:30:00
Writing Alphabets 00:20:00
Section 3: Composition
Writing Composition 00:30:00
Creation of written information 00:45:00
Final Quiz 00:05:00
شرکت در دوره
 • 49,000 تومان 39,000 تومان
 • 90 روز
 • نشان دوره
 • گواهی پایان دوره

مربیان

2 دانشجو ثبت نام کرده

  Related Courses Widget

  Top Rated Course

  Course Reviews

  X