اشتراک گذاری در صفحات اجتماعی

4( 1 نقد و بررسی )
13 دانشجو

برنامه درسی دوره

Section 1:Introduction to Social Media
Introduction to Social Mediaرایگان 00:30:00
Building Social Authority 00:20:00
Mobile Social Media 00:30:00
Section 2: Types & Conclusion
Classification of Social Media 00:25:00
Advertising on Social Media 00:35:00
Social Media in Classroom 00:30:00
General Knowledge Quiz 00:05:00
شرکت در دوره

مربیان

13 دانشجو ثبت نام کرده

Related Courses Widget

Top Rated Course

Course Reviews

    X