اشتراک گذاری در صفحات اجتماعی

4( 1 نقد و بررسی )
12 دانشجو

برنامه درسی دوره

Section 1:Introduction to Social Media
Introduction to Social Media رایگان 00:30:00
Building Social Authority 00:20:00
Mobile Social Media 00:30:00
Section 2: Types & Conclusion
Classification of Social Media 00:25:00
Advertising on Social Media 00:35:00
Social Media in Classroom 00:30:00
General Knowledge Quiz 00:05:00
شرکت در دوره
12 دانشجو ثبت نام کرده

Top Rated Course

Course Reviews

X