نرم افزار

4.3( 4 نقد و بررسی )
41 دانشجو

برنامه درسی دوره

Section 1: Introduction
Introduction to Software Training رایگان 00:40:00
Object Oriented Design Patterns 00:35:00
Software Testing 00:30:00
Section 2: Advanced Computing
Advanced Database Development 00:25:00
Algorithm analysis 00:45:00
Multi Threading in Softwares 00:40:00
Managing Software Testing 00:20:00
The Software Quiz 00:04:00
شرکت در دوره
  • خصوصی
  • 90 روز
  • نشان دوره
  • گواهی پایان دوره
41 دانشجو ثبت نام کرده

    Top Rated Course

    Course Reviews

    X